Menu
Fonts > Ek Mukta Bold

Ek Mukta Bold font

Preview text
Ek Mukta Bold font

See this font in action: